0932.050.161 (Ms. Kỳ)

Ống General

Ống gen Cách điện   Co nhiệt   Chịu nhiệt AMD Tên hàng Loại thường   Loại tốt  
Size Sỉ Lẻ Sỉ Lẻ Sỉ Lẻ   Sỉ Lẻ Sỉ Lẻ
1             Dây ủi        
2             Dây siêu        
3             Dây nồi 2 lõ        
4             Dây ấm        
5             Dây 2m quạt        
6             Dây 3m quạt        
8             Dây 2m motor        
10             Dây 3m motor        
12             Dây 5m motor        
14             Băng vải 2p        
16             Băng AMD 2p        
18             Băng AMD 2p5        
20             Ruột hộp        
25             Ruột ấm        
Khuôn nhựa lớn             Ruột đèn        
Khuôn nhựa trung           Chén siêu        
Khuôn nhựa nhỏ           Tự động nồi cơm        
Khuôn nhôm các loại           Tự động 2 chân        
Bàn quấn số           Tự động 3 chân        
Mâm nồi cơm TQ 1L8           Công tắc nồi cơm        
Mâm nồi cơm TQ 2L2           Cầu chì nồi cơm        
Mâm nồi cơm TQ 2L8           Miếng hâm        
Mâm nồi cơm VN 1L8           Đuôi siêu tốt        
Mâm nồi cơm VN 2L2           Tiếp điểm        
Mâm nồi cơm VN 2L8           Nắp nồi        
Mâm nồi cơm VN 3L6           Vòng bình thủy 2 d        
              Vòng bình thủy 3 d        
              Rờ lê thường        
              Rờ lê sứ        
              Vích hâm