0932.050.161 (Ms. Kỳ)

Dây đồng NgoHan

 

6/4/2018 Ngô Han (Dầu khí) EI/AIW         Taya Dây   Dây Thái
   Cadisun  Nhân Hòa         Lioa    
  Giá Sỉ Giá Lẻ  Giá Sỉ   Giá Lẻ  Giá sỉ Giá Sỉ Giá Lẻ Giá Sỉ Giá Lẻ Giá Sỉ
            PEW/EAIW UEW       155 độ 200 độ
0,05                        
0,06                        
0,07                        
0,08                        
0,09                        
0,10                        
0,12                        
0,13                        
0,14                        
0,15                        
0,16                        
0,17                        
0.18 - 0.19                        
 0.20                        
 0.23                        
 0.25-0.28                        
 0.30-0.35                        
 0.40-0.45                        
 0.50-0.55                        
 0.60-0.65                        
 0.70-0.75                        
 0.80-0.85                        
 0.90-0.95                        
 1.0 - 1.4                        
 1.5 - 2.5                        

Lưu Ý: Giá sỉ là giá bán khi khách mua nguyên lô dây đồng

Còn khách mua không phải nguyên lô thì phải tính giá lẻ

Một lô dây đồng từ 26kg đến 33kg khoảng chừng đó