0932.050.161 (Ms. Kỳ)

Giấy cách điện

                          Bảng giá Giấy cách điện (18/11/2017)
  Bán theo tờ Bán theo kg  
Tên hàng Sỉ Lẻ Mua nguyên cây Mua 5kg trở lên
Giấy Kiếng 2 dem        
Giấy Kiếng 3 dem        
Giấy Thường (không kiếng) 1J        
Giấy Thường (không kiếng) 2J        
Giấy Thường (không kiếng) 3J        
Giấy Fit đỏ tốt 8 dem        
Giấy đỏ mềm 8 dem        
Xù 2 mặt 2 dem        
Xù 2 mặt 3 dem        
Giấy Lụa (Giấy AMD)        
Film Sữa 2 dem 0.188        
Film Sữa 3 dem 0.25        
Film Nhật (Film trong) 2J        
Giấy Vàng 2 dem        
Giấy Vàng 3 dem        
Giấy Lót Quạt        
Film Lót Quạt        
Film móng tay        
Bạc nhựa        
Vích 8 ly TQ        
Vích 6 ly TQ        
Vích 8 ly ĐL        
Vích bướm đen 4 hột        
Vích bướm đen 2 hột        
Vích 0.5hp VN        
Vích 1hp VN