0932.050.161 (Ms. Kỳ)

Phụ tùng linh kiện quạt

 

BẢNG GIÁ LINH KIỆN QUẠT (28/3/2017)

 

Tên Hàng Mua 1 Bao Mua 100 cái Mua 10 cái Ghi Chú
Bạc dài       1  thùng= 1000 cặp
Bạc lu       1 thùng= 1000 cặp
Bạc tròn trắng       1 thùng= 1000 cặp
Bạc tròn vàng       1 thùng= 1000 cặp
Chuyển hướng điện       1thùng= 200
Cỗ treo       1b= 500
Cỗ bàn       1b= 500
Cốt B4       1 thùng= 500
Cốt B5       1 thùng = 300
Cốt đảo       1 thùng= 400
Cốt hợp dài       1 thùng= 500
Cốt hợp ngắn       1 thùng= 800
Cốt có lỗ       1 thùng= 400
Tiếp cổ B4        
Tiếp cổ B5        
Công tắc 4 số tròn       1 thùng= 200
Công tắc 4 số vuông       1 thùng= 200
Công tắc 5 số       1 thùng = 200
         
         
         
         
Tên Hàng Mua 1 Bao Mua 100 cái Mua 10 cái Ghi Chú
Hào quang       1 thùng= 200
Nhông B2        
Nhông B4 thường       1bao= 500
Nhông B4 tốt       1bao= 500
Nhông B5        1 thùng = 400
Nhông rời B2        
Nhông rời B4       1bao= 1000
Nút kéo       1 bịch= 1000 cái
Tán cánh thường       1bao= 2000 cái
Tán cánh tốt       1bao= 2000 cái
Tán lồng thường       1bao= 2000 cái
Tán lồng tốt       1bao= 2000 cái
Tán lồng nhôm       1 bao=1000 cai
                          Bảng giá Phụ Tùng Quạt      
Tên hàng Mua 100 Mua 10 Mua 5 Mua 1
Cổ quạt treo tường        
 Cổ quạt đứng (quạt lỡ)        
Cổ quạt công nghiệp đứng        
Cổ quạt công nghiệp treo        
 Công tắc quạt 4 số tròn        
 Công tắc quạt 4 số vuông        
 Công tắc quạt 4 số bầu dục        
 Công tắc quạt 5 số tròn        
 Công tắc quạt 5 số vuông        
 Công tắc quạt 5 số bầu dục        
 Công tắc quạt treo tường        
 Công tắc quạt hai dây        
 Công tắc quạt hút        
 Cốt quạt B4        
 Bạc quạt loại tròn    ($/cặp)        
 Bạc lu                           ($/ cặp)        
 Tán / khóa cánh quạt loại tốt        
 Tán/ khóa lồng quạt loại tốt        
 Tán/ khóa cánh quạt loại thường        
 Tán/ khóa lồng quạt loại thường        
 Nút kéo, nút giựt quạt        
Nhông xoay tốt        
 Nhông xoay/ Chuyển hướng cơ thường        
 Nhông điện/ Chuyển hướng điện        
 Hào Quang        
 Nắp nhông        
 Nắp nhôm        
 Lốc quạt 2 phân B4 lõi 44        
Lốc quạt 2 phân B4 lõi 46        
 Lốc quạt 2 phân B4 lõi 48        
 Lốc quạt 1 phân rưỡi B3 44        
 Lốc quạt 1 phân rưỡi B3 46        
Loc quat 2 phan ruoi B5 44        
Loc quat 2 phan ruoi B5 46        
 Lốc quạt B2        
Tụ quạt / capa quạt  2uf/400v        
 Dây nguồn quạt 2m        
 Dây nguồn quạt 3m        
 Dây motor 2m đầu thẳng        
 Dây motor 3m  đầu thẳng        
 Dây motor 5m đầu thẳng        
 Gáo + nắp gáo quạt        
 Motor Đầu quạt        
 Nhông B5/ Chuyển hướng quạt công nghiệp        
 Nhông B2        
 Bộ lồng quạt lỡ / treo+ đai + nạ B4        
 Bộ lồng quạt bàn + đai + nạ B3        
 Thân quạt lỡ B4(câm lê)        
 Thân quạt bàn B3 ( câm lê)        
 Thân quạt treo ( câm lê)        
 Thân quạt lỡ B4 ( đủ bộ)        
 Thân quạt bàn B3( đủ bộ)        
 Thân quạt treo( đủ bộ)        
 Phe gài bạc         
 Phe gài cốt        
 Phe cốt ống nhựa  (20 cái /b)        
 Lông đền đỏ, trắng , đen  (#)        
 Cao su đế quạt  (#)        
 Gù  ( 10 cái /b)        
 Cốt quạt hộp loại ngắn        
 Cốt quạt hộp loại dài        
 Cốt quạt đảo        
 Cốt quạt công nghiệp B5        
 Nhông Quạt đảo        
 Mỏ Hàn 40w  (Cán gỗ)        
 Mỏ Hàn 60w  (Cán gỗ)        
 Mỏ Hàn 80w   (Cán gỗ)        
 Mỏ Hàn 100w (Cán gỗ)        
 Mỏ Hàn 200w  (Cán gỗ)        
 Mỏ Hàn 300w  (Cán gỗ)        
 Chì Hàn Cuồn Vinachi        
 Chì Hàn Cuồn Rosachi        
 Chì Hàn Bành Vinachi        
 Chì Hàn Cuồn Asia        
 Chì Hàn Bành Asia        
 Chì lố        ( cuồn nhỏ/ lố)        
 Mỡ Hàn        
 Nhựa thông        
 Nhông rời B4        
 Nhông rời B2        
 Hẹn giờ quạt        
 Phim lót quạt 44  ($/ kg)        
 Phim lót quạt 46   ($/ kg)        
 Giấy lót quạt    ($/ kg)        
 Phim móng tay   ($/ kg)        
 Dây cột     ($/ cuồn)        
 Băng keo nano (xanh lá, đỏ, trắng, vàng, xanh dương, đen)    ($/ cuồn)        
 Băng vải quấn motor     ($/ cuồn)        
 Băng AMD  2 phân        
 Băng AMD 2 phân rưỡi        
Cánh quạt 3 lá cam B4        
 Cánh quạt 3 lá cam B3        
 Cánh quạt 3 lá Trong B4 Tốt        
 Cánh quạt 3 lá Trong B3 tốt        
 Cánh quạt hộp B4        
 Cánh quạt Hộp B3        
 Cánh quạt Hộp B2        
 Cánh quạt 3 lá cam B5        
 Cánh quạt 5 lá cam B4        
 Cánh quạt B2        
 Lốc Tròn 1 phân rưỡi 44        
 Lốc Tròn 1 phân rưỡi 46        
 Bộ đinh ốc quạt cao su đế ( $/ bộ)        
 Ốc cổ quạt        
 Ốc gáo quạt        
Oc bat nap nhom        
 Ốc đế quạt