0932.050.161 (Ms. Kỳ)

Capa - Tụ điện

                                      Bảng giá lô lô

 

 

Loại

Giá sỉ

Giá lẻ

0.5 K

   

1 K

   

2 K

   

5 K

   

7 K

   

10 K