0932.050.161 (Ms. Kỳ)

                                        Bảng giá lô lô CỬA HÀNG KHANG LỢI
Loại Giá sỉ Giá lẻ
0.5 K     500/ cái
1 K     300/ cái
2 K     100/ cái
5 K     100/ cái
7 K     350/ cái
10 K     50/ cái