0932.050.161 (Ms. Kỳ)

Phót - vích - ron

                             Bảng giá Phót - Vích - Ron    
Tên hàng Đơn vị tính Sỉ Lẻ
Phót 12 TQ     ( 10 cái/ vĩ)    
Phót 14 TQ    (10 cái/ vĩ)    
Phót 16 TQ    (10 cái/ vĩ)    
Phót 12 ĐL    (10 cái/ vĩ)    
Phót 14 ĐL    ( 10 cái/ vĩ)    
Phót 16 ĐL     ( 10 cái/ vĩ)    
Phót 12 inox xanh    (10 cái/ hộp) hộp    
Phót 14 inox xanh    (10 cái/ hộp) hộp    
Phót 16 inox xanh    (10 cái/ hộp) hộp    
Phót 12 cole   ( 10 cái/ hộp) cái    
Phót 14 cole   (8 cái/ hộp) cái    
Phót 16 cole    ( 5 cái/ hộp) cái    
Phót 12 cao cái    
Phót 14 cao cái    
Phót 16 cao cái    
Phót 16 lùn cái    
Phót 19 cao cái    
Phót 19 lùn cái    
Phót 16 VN thường  ( 10 cái/ xâu) cái    
Phót 16 VN tốt     (10 cái/ xâu) cái    
Bung 16 nhanh cái    
Bung 16 chậm cái    
Bung 19 nhanh cái    
Bung 19 chậm cái    
Ron dẹp 0.5Hp    ( 50 sợi/ bó) sợi    
Ron dẹp 1HP   (50 sợi/ bó) sợi    
Ron dẹp 1.5Hp    (50 sợi/ bó) sợi    
Ron cốt 14 , 16 xâu    
Vích 5 ly TQ cái    
Vích 6 ly TQ cái    
Vích 8 ly TQ cái    
Vích 8 ly Dai loan cái    
Vích bướm đen 4 hột cái    
Vích bướm đen 2 hột cái    
Vích vàng số 3   TQ cái    
Vích vàng số 4  TQ cái    
Vích 0.5 HP VN cái    
Vích 1 HP  VN cái    
Vích chữ C ĐL cái    
Bung cốt 25 cái    
Bung TQ 19 lớn  dùng cho Vích bướm đen cái