0932.050.161 (Ms. Kỳ)

Chụp gió

Bảng giá Chụp gió sắt các loại      
Tên hàng ĐVT Giá sỉ Giá lẻ
Chụp gió 12 cái    
Chụp gió 12.5 cái    
Chụp gió 13 cái    
Chụp gió 13.5 cái    
Chụp gió 14 cái    
Chụp gió 14.5 cái    
Chụp gió 15 cái    
Chụp gió 15.5 cái    
Chụp gió 16 cái    
Chụp gió 16.5 cái    
Chụp gió 17 cái    
Chụp gió 17.5 cái    
Chụp gió 17.5 dài cái    
Chụp gió 18 cái    
Chụp gió 18.5 cái    
Chụp gió 19 cái    
Chụp gió 19.5 cái    
Chụp gió 19.5 dài cái    
Chụp gió 20 cái    
Chụp gió 20.5 cái    
Chụp gió 21 cái    
Chụp gió 21.5 cái    
Chụp gió 21.5 dài cái    
Chụp gió 22 cái    
Chụp gió 22 dài cái    
Chụp gió 22.5 cái    
Chụp gió 23  cái    
Chụp gió 23 cao cái    
Chụp gió 23.5 cái    
Chụp gió 24 cái    
Chụp gió 24.5 cái    
Chụp gió 25 cái    
Chụp gió 25.5 cái    
Chụp gió 26 cái    
Chụp gió 26.5 cái    
Chụp gió 27 cái    
Chụp gió 27.5 cái    
Chụp gió 28 cái    
Chụp gió 28.5 cái    
Chụp gió 29 cái    
Chụp gió 29.5 cái    
Chụp gió 30 cái    
Chụp gió 30.5 cái    
Chụp gió 31 cái    
Chụp gió 31.5 cái    
Chụp gió 32 cái    
Chụp gió 33 cái    
Chụp gió 34 cái    
Chụp gió 35 cái    
Chụp gió 36 cái    
Chụp gió 37 cái    
Chụp gió 38 cái    
Chụp gió 39 cái    
Chụp gió 40 cái    
Chụp gió 45 cái    
Chụp gió 48 cái    
Chụp rác bơm chìm  cái    
Chụp cao su vô capa cái    
Đầu bơm + cánh bơm 0.5 Hp bộ    
Đầu bơm + cánh bơm 1 Hp bộ    
Đầu bơm + cánh bơm 1.5 Hp bộ    
Hộp ra dây (hộp sắt đựng capa) 8x10 cái    
Hộp ra dây (hộp sắt đựng capa) 10x11 cái    
Hộp ra dây (hộp sắt đựng capa) 12x14 cái    
Hộp ra dây (hộp sắt đựng capa) 14x16 cái    
Hộp ra dây (hộp sắt đựng capa) 15x25 cái    
Ty bơm chìm 5 ly + 6 ly cái    
       
Lưu ý: các mặt hàng trên chỉ bán khi khách đặt hàng số lượng 5 cái trở lên