0932.050.161 (Ms. Kỳ)

Cánh quạt và cánh bơm

  BẢNG GIÁ CÁNH QUẠT VÀ CÁNH BƠM  
           
           
Tên hàng Giá sỉ Giá lẻ Tên hàng Giá Sỉ Giá Lẻ
Cánh B4 tốt     Cánh bơm VN 0.5HP    
Cánh B3 tốt     Cánh bơm VN 1HP    
Cánh hộp B4 loại tốt     Cánh bơm VN 1.5HP    
Cánh hộp B3 loại tốt     Cánh bơm VN 2HP    
Cánh dẻo B4 màu     Cánh bơm VN 2.5 HP    
Cánh CN B4 cam     Cánh bơm VN 1HP ngược    
Cánh CN B3 cam     Cánh bơm VN 1.5HP ngược    
Cánh CN B5 cam     Cánh bơm 2HP ngược    
Cánh CN B4 trong     Cánh 3 chia    
Cánh CN B3 trong     Cánh 4 chia    
Cánh 5 lá cam B4     Cánh AL DK 15 cao    
Cánh 5 lá trong B4     Cánh AL DK 20 cao    
Cánh hộp B4     Cánh AL DK 16 lun    
Cánh hộp B3     Cánh AL DK 22 lun    
Cánh hộp B2     Cánh gió 0.5Hp - 1Hp    
Cánh B2     Cánh gió 1.5HP   (1T3)    
Cánh 5 lá B5 cam     Cánh gió 2HP      ( 1T5)    
Cánh gió 7Hp-10Hp (2T2)     Cánh gió  3Hp     ( 1T8)    
Cánh gió 15Hp-20Hp  ( 2T8)     Cánh DK đen 15-16-20-22