0932.050.161 (Ms. Kỳ)

Thân quạt

CỬA HÀNG KHANG LỢI
BẢNG GIÁ THÂN QUẠT
  Thân lỡ Thân B3 Thân treo Thân B5
Thân (Câm Lê) Gáo+ Nắp gáo Gáo+ Nắp gáo Gáo+ Nắp gáo Gáo+ Nắp gáo
bao gồm Cổ Bàn Cổ Bàn Cổ treo Cổ B5+ tiếp cổ B5
  Thân quạt Thân quạt Thân quạt Chụp nón+ Mặt thảo+ Ốc
  Ống nhựa thân quạt     Ống sắt thân quạt
  Đế Đế Đế Đế+ tán cánh+ tán lồng+ nút kéo
  Cần đưa+ ti cổ+ Tay dên Cần đưa+ ti cổ+ Tay dên Cần đưa+ ti cổ+ Tay dên Cần đưa+ ti cổ+ Tay dên
  Công tắc 4 số tròn Công tắc 4 số tròn Công tắc treo Công tắc B5
Giá Mua 10 bộ        
Giá mua 50 bộ        
Giá mua 100 bộ        
         
         
  Thân lỡ Thân B3 Thân treo Thân B5
Thân (đủ bộ) Bộ thân câm lê Bộ thân câm lê Bộ thân câm lê Bộ thân câm lê
bao gồm Tán cánh  Tán cánh  Tán cánh   
  Tán lồng Tán lồng Tán lồng  
  Nút kéo Nút kéo Nút kéo  
  Tụ quạt Tụ quạt Tụ quạt  
  Dây nguồn Dây nguồn Dây nguồn Dây nguồn
  Đầu quạt Đầu quạt Đầu quạt Đầu quạt
  Lồng+ đai+nạ B4 Lồng+ đai+nạ B3 Lồng+ đai+nạ B4 Lồng+ đai+nạ B5
  Cánh quạt B4 Cánh quạt B3 Cánh quạt B4 Cánh quạt B5
  Ốc + cao su đế Ốc + cao su đế Ốc + cao su đế  
Giá mua 10 bộ        
Giá mua 50 bộ        
Giá mua 100 bộ   bao gia bao gia bao gia