0932.050.161 (Ms. Kỳ)

Phụ tùng linh kiện quạt | Chặn cánh