0932.050.161 (Ms. Kỳ)

Các loại đồ điện, gia dụng | Dây kẽm bọc nhựa