0932.050.161 (Ms. Kỳ)

Vật liệu cách điện, cách nhiệt | Giấy + phim cách điện