0932.050.161 (Ms. Kỳ)

Vật liệu cách điện, cách nhiệt | Vật liệu cách nhiệt